Ruimte & Infra

Gemeenten, provincies en waterschappen bepalen allemaal zelf op welke wijze en in welke mate zij regie voeren. Dit is mede afhankelijk van de manier waarop zij georganiseerd zijn, de grootte van de organisatie en de organisatiecultuur.

“Uitgangspunt is: wat wil de organisatie of afdeling met regie bereiken?”

Vaak begint regie in de openbare ruimte in de uitvoering (operationeel). Taken die voorheen binnen de organisatie opgepakt werden, worden anders georganiseerd. Denk aan het uitbesteden van bulkwerkzaamheden als schoffelen, onkruidbeheersing, straatkolken zuigen, maaien van bermen, gazons en sportvelden of het schouwen van watergangen.

Het gevolg hiervan is dat er afspraken gemaakt moeten worden over onder meer communicatie, kwaliteit en  financiën. En er verandert meer. Werkzaamheden worden anders verdeeld.  Bij veel organisaties worden medewerkers die vanwege hun leeftijd stoppen met werken niet vervangen. Als dit wel gebeurt, worden ze vervangen door mensen met andere competenties.

“Regie gaat om verbinding.”

Om anders te gaan werken  is het noodzakelijk dat er medewerkers zijn die in een vroeg stadium betrokken zijn bij de planvorming en die de uitvoering en de regie over de benodigde uitvoering en beheersactiviteiten managen: de regisseurs openbare ruimte. De regisseur heeft het totaaloverzicht en weet de hele organisatie rondom beheer en onderhoud slim in te zetten binnen vastgestelde bestuurlijke en wettelijke kaders.

De regisseur werkt samen met de verschillende betrokken partijen, zoals medewerkers van (gemeentelijke) ingenieursbureaus, stedenbouwkundigen en planologen en uitvoerenden. En niet te vergeten de inwoners en bedrijven uit de omgeving.

Download gratis onze whitepaper ‘Regie in de openbare ruimte’ >>

Kennismaken? Vul dan, geheel vrijblijvend, ons contactformulier in >>

JS Consultancy. Kennis van de overheid.

Guido Termont

Directeur Ruimte & Infra

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 - 33 32 19 61 Vraag per e-mail guidotermont@jsconsultancy.nl