Bedrijfsvoering

 

De samenleving is complexer geworden. De overheid gaat meer uit van zelfredzaamheid en krijgt de roep om minder regels. Ze staat in veel directer contact met de maatschappij en moet luisteren, stimuleren en faciliteren. Tenslotte blijft de overheid regelgever, beschermer en regisseur. Al die complexiteit maakt dat de traditionele control goed moet zijn, maar niet toereikend is.

Voor echte sturing en verantwoording in deze complexiteit is meer verbinding binnen en buiten de organisatie noodzakelijk. Vanuit de samenleving en de verschillende basisregistraties (big en open data) zal een adequate informatie-analyse moeten plaatsvinden. Daarnaast moet de basisinformatie vanuit de verschillende stafdelingen relevant, tijdig en eenvoudig beschikbaar zijn.

“Zowel de externe als interne informatie moeten idealiter in balans
en samenhang de oplossing van maatschappelijke opgaven ondersteunen.”

De komende tijd wordt er een nog groter beroep op financiën en control gedaan. De sturing en verantwoording op het sociaal domein vraagt grote aandacht, de Omgevingswet staat voor de deur. De reguliere managementinformatievoorziening en de P&C-cyclus gaan door, maar moet kritisch worden doorontwikkeld vanuit de nieuwe complexiteit. De roep hierom van bestuur en lijnmanagement zal groter worden om adequaat te kunnen sturen en verantwoorden.

Kennismaken? Vul dan, geheel vrijblijvend, ons contactformulier in >>

JS Consultancy. Kennis van de overheid.

Herrie Geuzendam

Directeur Bedrijfsvoering

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 - 20 21 82 27 Vraag per e-mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl