Bedrijfsvoering

 

De samenleving is complexer geworden. De overheid gaat meer uit van zelfredzaamheid en krijgt de roep om minder regels. Ze staat in veel directer contact met de maatschappij en moet luisteren, stimuleren en faciliteren. Tenslotte blijft de overheid regelgever, beschermer en regisseur. Al die complexiteit maakt dat de traditionele control goed moet zijn, maar niet toereikend is.

Voor echte sturing en verantwoording in deze complexiteit is meer verbinding binnen en buiten de organisatie noodzakelijk. Vanuit de samenleving en de verschillende basisregistraties (big en open data) zal een adequate informatie-analyse moeten plaatsvinden. Daarnaast moet de basisinformatie vanuit de verschillende stafdelingen relevant, tijdig en eenvoudig beschikbaar zijn.

“Zowel de externe als interne informatie moeten idealiter in balans
en samenhang de oplossing van maatschappelijke opgaven ondersteunen.”

De komende tijd wordt er een nog groter beroep op financiën en control gedaan. De sturing en verantwoording op het sociaal domein vraagt grote aandacht, de Omgevingswet staat voor de deur. De reguliere managementinformatievoorziening en de P&C-cyclus gaan door, maar moet kritisch worden doorontwikkeld vanuit de nieuwe complexiteit. De roep hierom van bestuur en lijnmanagement zal groter worden om adequaat te kunnen sturen en verantwoorden.

Control in beweging

In zowel het academische veld als in de beroepspraktijk is er veel aandacht voor de activiteiten van de controllersfunctie. Van een hedendaagse controller wordt niet alleen gevraagd om de primaire financieel-administratieve processen op orde te hebben, maar hij zou ook in toenemende mate verantwoordelijk zijn voor meer adviserende en beslissingsondersteunende activiteiten richting het lokale management.

Onderscheid en waardering business en financial control

Als antwoord hierop zien we steeds vaker een tweedeling ontstaan in controllersrollen: financial en business control. Om deze tweedeling op een goede manier te positioneren is een verkenning van het speelveld een belangrijke eerste stap om onderscheid en waardering aan te brengen. “Waar ben ik druk mee, waar zou ik druk mee willen zijn en hoe maak ik de beweging”.

QuickScan

Vanuit JS Consultancy faciliteren wij het maken van deze beweging door onderscheid en waardering aan te brengen. Dat doen we via een QuickScan waarin we het speelveld van uw controllersfunctie in kaart brengen. “Waar zijn we druk mee en waar zouden we druk mee willen zijn”? Aan de hand hiervan definiëren wij samen met u de vervolgstappen om onderscheid en waardering aan te brengen en in beweging te komen.

Kennismaken? Vul dan, geheel vrijblijvend, ons contactformulier in >>

JS Consultancy. Kennis van de overheid.

Herrie Geuzendam

Directeur Bedrijfsvoering

Heeft u vragen of wilt u weten wat JS Consultancy voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op!

06 - 20 21 82 27 Vraag per e-mail herriegeuzendam@jsconsultancy.nl